Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

________________________________________________________________________________________________________

8.  3.  2023 

V letošním roce plánujeme na poliklinikách realizovat:

 • Probíhá na poliklinikách v ordinacích výměna zářivkových trubic za LED trubice a výměna světel za LED
 • Výměna podhledu na chodbě v 2. NP Stomatologické polikliniky, včetně výměny osvětlení za LED osvětlení.

________________________________________________________________________________________________________

31. 12. 2022 

V letošním roce bylo na poliklinikách realizováno:

 • Oprava přístupové rampy. Přístup do budov je opět 7 vstupy do poliklinik.
 • 20220901_104459_resized.jpg
 • Oprava chodníku před jižním vstupem do budovy Stomatologické polikliniky. Oprava byla provedena způsobem, aby byl vstup bezbariérový. Tím jsme získali čtvrtý bezbariérový přístup do poliklinik.
 • Výměna 6 ks dvoukřídlých požárních dveří v jednotlivých podlaží u hlavního schodiště Stomatologické polikliniky.
 • Výměna podhledu na chodbě v 3. NP Stomatologické polikliniky, včetně výměny osvětlení za LED osvětlení.
 • Úprava prostor na Stomatologické poliklinice po pedagogicko psychologické poradně na oční ordinaci. 
 • Další nutné práce, kterých si zpravidla veřejnost nevšimne pokud vše dopadne dobře, např.:
  • Výměna transformátoru za novější typ s nižšími ztrátami.
  • Kompletní oprava rozvodů internetu na Stomatologické poliklinice
  • Výměna vodovodní stoupačky na Stomatologické poliklinice

________________________________________________________________________________________________________

 

31. 12. 2021  V letošním roce došlo k následující větší změně:

 • Byla koupena Stomatologická poliklinika od Města Třebíč


________________________________________________________________________________________________________

 

31. 12. 2021  V letošním roce došlo k následujícím větším změnám:

 • Lékařským domem byla zakoupena Stomatologická poliklinka.

________________________________________________________________________________________________________

31. 12. 2020  V letošním roce došlo k následujícím větším změnám:

 • Byla dokončena celková oprava podhledu, dlažby a osvětlení v suterénu  Lékařského domu
 • Byla dokončeno rozšíření parkoviště východně před poliklinikou - došlo k navýšení o 48 parkovacích míst. Rozšíření parkovacích míst bylo součástí větší akce realizované městem Třebíč v součinnosti s Lékařským domem. Při akci byla vybudována nová přístupová cesta přes parkoviště Lékařského domu. Bylo zrušeno 14 parkovacích stání a nově vytvořeno 62 parkovacích stání. Nová přístupová cesta vede k pozemkům pro 43 nových RD a umožňuje další rozvoj lokality.

________________________________________________________________________________________________________

30. 6. 2020  V letošním roce došlo k následujícím změnám:

 • MUDr. Martin Tesák Ph.D. otevřel kardiologickou ordinaci v 1. patře Stomatologické polikliniky
 • Proběhlo umytí fasády budovy Lékařského domu od prachu a řas
 • Údržba a obnova zeleně v areálu polikliniky a jejím okolí
 • Výměna vstupních dveří do jídelny, dámské šatny, bufetu
 • Byla zahájena oprava:
  • podhledu, dlažby a osvětlení v suterénu  Lékařského domu
  • židlí v čekárnách jednotlivých ordinací
  • rozšíření parkoviště východně před poliklinikou (plánováno navýšení o 46 parkovacích míst do konce října 2020)

_____________________________________________________________________________________________________

7. 8. 2019  V letošním roce došlo k následujícím změnám:

MUDr. Jiří Kucharský zahájil ordinaci v prostorách dřívější ordinace MUDr. Sicherta

MUDr. Cyril Činátl zahájil ordinaci v prostorách dřívější ordinace MUDr. Karbašové

Zprovozněn bankomat FIO Banky ve vstupní hale Lékařského domu

Oprava parkoviště ve dvoře Lékařského domu

Oprava podhledu v suterénu Stomatologické polikliniky

Výsadba tří dubů ve vnitřním areálu polikliniky

_____________________________________________________________________________________________________

1. 8. 2019  Dnes jsme kompletně dokontrolovali a zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ...)

_____________________________________________________________________________________________________

28. 8. 2018  Dnes jsme kompletně dokontrolovali a zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ...)

_____________________________________________________________________________________________________

8. 1. 2018  Dnes jsme kompletně dokontrolovali a zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ...)

____________________________________________________________________________________________________

28. 12. 2017  Od 2. 1. 2018 otevře ve zrekonstruovaných prostorách v 1. patře Lékařského domu novou ordinaci diabetologie MUDr. PharmDr. Marek FRYDRYCH Ph.D. tel. 568 808 210, e-mail: ambulance@diamf.cz.

_____________________________________________________________________________________________________

21. 7. 2017  Dnes jsme kompletně dokontrolovali a zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ...)

_____________________________________________________________________________________________________

16. 2. 2017  Dnes jsme kompletně dokontrolovali a zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ...)

___________________________________________________________________________________________________

 

2. 2. 2016  Od konce roku 2015 byla na poliklinice zpřístupněna FREE - WIFI pro veřejnost. Nyní běží ve zkušebním provozu. Děkujeme návštěvníkům polikliniky za případné podněty a připomínky k funkčnosti.

 

Kontakt: lekarskydum"zavináč"email.cz.

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. 2. 2016  V loňském roce proběhlo v naší společnosti několik náročných kontrol.

 • Ministerstvo životního prostředí - nakládání s odpady
 • Hasiči Vysočina - komplexní kontrola všeobecné polikliniky,
 • Hasiči Vysočina - komplexní kontrola Stomatologické polikliniky
 • SÚKL
 • Kraj Vysočina odbor zdravotnictví

Závěry kontrol byly shodné - bez závad. (O náročnosti kontrol hovoří i skutečnost, kdy poslední vyhodnocení přišlo po pěti měsících od zahájení kontroly září 2015 - leden 2016)

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. 2. 2016  Lékařský dům snížil energetickou náročnost budovy polikliniky. Postupně jsme vyměnili stávající osvětlení na chodbách - zářivková světla za světla ledková od místní třebíčské firmy. Opatření nebylo podporováno dotacemi a bylo plně hrazeno naší společností. Tímto opatřením jsme snížili roční spotřebu elektrické energie celé budovy o 13% původní spotřeby při zachování všech parametrů osvětlení.

_____________________________________________________________________________________________________

31.12. 2014 Dnes jsme zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ... ) ______________________________________________________________________________________________________

22. 2. 2013  Od loňského roku se pracuje se na projektu výměny oken a celkového zateplení Stomatologické polikliniky. Projektové práce zajišťuje vlastník objektu - Město Třebíč a Lékařský dům plně spolupracuje na optimalizaci projektu pro zachování co největšího možného rozsahu provozu polikliniky v průběhu provádění prací. Projektová část byla zpracována v rozsahu nutném pro žádost o dotaci. Následně bylo o dotaci zažádáno. Žádost splnila všechna potřebná a kritéria a umístila se v části "pod čarou" mezi projekty na které nejsou zajištěny finance pro přidělení dotace. Na financování dotace pro uvedené projekty "pod čarou" jsou postupně uvolňovány finanční prostředky. Nyní je projekt dopracováván do podoby pro stavební povolení. Do zadání výběrového řízení a vybrání dodavatele zbývá ještě zrealizovat hodně práce. Za příznivých okolností lze plánovat výměnu oken na Stomatologické poliklinice na podzim letošního roku. Práce na zateplení fasády a střechy by poté mohly být zahájeny na jaře příštího roku. V souvislosti s již realizovaným zateplením budovy Lékařského domu v minulých letech si plně uvědomujeme složitost realizace při zachování provozu polikliniky. Náročnost na jednotlivé lékaře, jejich zaměstnance i na zaměstnance Lékařského domu. I přes uvedené těžkosti se velmi těšíme na celkový výsledek po dokončení zateplení. Na hezká nová okna, zateplení budovy a zcela nový vzhled.

_____________________________________________________________________________________________________

21. 2. 2013 Na Stomatologické poliklinice budou v jednotlivých podlažích vyměněny vstupní dveře do výtahové šachty. Výměna proběhne od 15. 3. 2013 12:00 hod do 25. 3. 2013 do 6:00 hod. V uvedených dnech nepojede na Stomatologické poliklinice výtah. V případě potřeby je možné se s žádostí o pomoc obrátit na pracovníky údržby (604 788 864). V příštím roce počítáme s realizací další části opravy výtahu.

_____________________________________________________________________________________________________

15. 2. 2013  Projektová část rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská byla dokončena. Proběhlo sepsání a podepsání Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, která nahrazuje územní řízení. Nyní probíhají úkony ve věci získání stavebního povolení pro rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská.  Rozšíření parkoviště je plánováno o 31 parkovacích stání. 24. 2. 2013 Je vydáno stavební povolení. Realizaci rozšíření parkoviště plánujeme v době letních prázdnin. 

_____________________________________________________________________________________________________

 

1. 2. 2013 Od února byla navýšena rychlost připojení internetu Lékařského domu na dvojnásobek. Stejně bylo zrychleno i připojení jednotlivých nájemníků. Zrychlení internetu nájemníkům nebylo zpoplatněno.

_____________________________________________________________________________________________________  

 2. 1. 2013  Dnešního dne přestěhoval MUDr. Kozák ordinaci do větších, nově opravených prostor v přízemí Stomatologické polikliniky. Telefonní číslo zůstalo 568 808 123.

_____________________________________________________________________________________________________  21. 12. 2012  Od dnešního dne vyrábíme elektřinu z fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp, na střeše Lékařského domu. Výroba je určena přímo pro krytí spotřeby polikliniky a jen minimální část je dodána do veřejné sítě. Výroba z FVE - tedy obnovitelného zdroje by měla ročně pokrýt cca 10% současné roční spotřeby elektrické energie polikliniky.

_____________________________________________________________________________________________________

15. 11. 2012  Od soboty 10. listopadu pracujeme na vybudování a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp, na střeše Lékařského domu. Výroba bude přednostně určena přímo pro krytí spotřeby polikliniky a jen minimální část bude dodána do veřejné sítě. Výroba z FVE - tedy obnovitelného zdroje by měla po dokončení ročně pokrýt cca 10% současné roční spotřeby elektrické energie polikliniky.

 

kozak-oprava-prostor-059.jpg

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 1. 10. 2012  Pracujeme na přípravě nové ordinace pro MUDr. Kozáka v uvolněných prostorech v přízemí Stomatologické polikliniky.  Předpokládáme zahájení provozu od 1. 1. 2013

__________________________________________________________________________________________________

 1. 10. 2012  Na poliklinice byla otevřena ordinace MUDr. Drahomíry Novotné -  diabetologie, interna.

__________________________________________________________________________________________________

 1. 9. 2012  Pracuje se na projektu rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská.

__________________________________________________________________________________________________

20. 7. 2012  Připravuje se výměna přívodu tepla do objektu C a D ve dvoře Lékařského domu. Trasa výměny (výkopů) bude vně areálu. (Předpokládaný termín realizace přelom srpna a září. Předpokládaná realizační firma TTS). Odloženo na žádost firmy TTS na začátek roku 2013.

__________________________________________________________________________________________________

19. 7. 2012   Během víkendu budou dokončeny opravy dlažby a podhledu před výtahy ve 3. NP Lékařského domu. Oprava prověhla při zachování plného provozu ordinací.

__________________________________________________________________________________________________

30. 6. 2012   Byly dokončeny opravy chodníku před rehabilitací, soklu před lékárnou, parkovacích stání před RTG a vpustí ve dvoře Lékařského domu ___________________________________________________________________________________________________

4. 5. 2012  Na Stomatologické poliklinice byla vyměněna původní kabina výtahu, za kabinu s automatickými dveřmi. V příštím roce počítáme s realizací další části opravy výtahu.

___________________________________________________________________________________________________

1. 3. 2012  U Stomatologické polikliniky došlo ke změně popisného čísla budovy na 1346. U budovy všeobecné polikliniky zůstává v platnosti původní číslo popisné 1289.

___________________________________________________________________________________________________

30. 6. 2011  Dokončení zateplení střechy - "úspory energií - Lékařský dům"

___________________________________________________________________________________________________

26. 5. 2011    Lékařský dům inicioval jednání za účelem rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská.

 __________________________________________________________________________________________________

1.  3. 2011       Zahájení zateplení střechy - "úspory energií - Lékařský dům"

 __________________________________________________________________________________________________

30. 11. 2010    Dokončení zateplení fasády - "úspory energií - Lékařský dům"

 __________________________________________________________________________________________________

30. 9. 2010      Dokončení výměny oken - "úspory energií - Lékařský dům"

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 
 30.  9. 2010     Dokončení výměny topení - "úspory energií - Lékařský dům" 

__________________________________________________________________________________________________

1.  8. 2010       Zahájení výměny oken, topení a zateplení fasády - "úspory energií - Lékařský dům"

__________________________________________________________________________________________________

12.  5. 2010    Výběrové řízení na stavební práce - "úspory energií - Lékařský dům"

___________________________________________________________

 

Stěhování

18.01. 2010


 Od ledna 2010 byla znovuotevřena ordinace ORL MUDr. Alexandry Rosové  v přízemí hlavní polikliniky. 

__________________________________________________________________________________________________

Stěhování

11.12. 2009

 

Od 14. prosince 2009 je přestěhována domácí péče DIANA (paní Prokešová) do nově zrekonstruovaných prostor v suterénu na Stomatologické poliklinice tel kl. 227 zůstala nezměněna.(dříve sklad zdravotního zásobování). 


__________________________________________________________________________________________________

Otevření stomatologické ordinace

01.06. 2009

 

Od 1. července 2009 bude zahájen provoz stomatologické ordinace MUDr. Olgy Bartoňkové na Stomatologické poliklinice (1. patro)(vedle ordinace MUDr. Loudy). 

Telefon do ordinace je 568 808 274

__________________________________________________________________________________________________

Stěhování nefrologické ordinace a telefonní ústředny

09.04. 2009

 

Dnešního dne došlo k přesunutí ordinace Nefrologie MUDr. Jana Váněho do 2. patra  na polikliniku Vltavínská  tel. kl. 272 zůstala nezměněna. Ordinace se nachází na místě dřívější telefonní ústředny.

Telefonní ústředna byla přestěhována do suterénu na Stomatologické poliklinice tel kl. 111 zůstala nezměněna.

 


__________________________________________________________________________________________________

Otevření dětské kardiologické a pediatrické ordinace

24. 09. 2008

 

Od 1. října 2008 bude zahájen provoz dětské kardiologické a pediatrické ordinace MUDr. Jana Kozáka na Poliklinice Vltavínská (1. patro).

Telefon do ordinace je 568 808 123

__________________________________________________________________________________________________

V průběhu září  proběhla kompletní výmalba společných prostor polikliniky.

15.9.2008


__________________________________________________________________________________________________

 

Otevření neurologické ordinace MUDr. Lenky Hronzové

3.1.2008

Od 1. ledna 2008 byl zahájen provoz neurologické ordinace MUDr. Lenky Hronzové na Poliklinice Vltavínská (1. patro).

Telefon do ordinace je 568 808 239

__________________________________________________________________________________________________

 

Třídění odpadu

25.5.2007

rozdání košů na papír nájemníkům Lékařského domu.