Jdi na obsah Jdi na menu
 


aktualizováno 8. 3. 2023

     Poliklinika Vltavínská Třebíč

 

      Poliklinika Vltavínská je moderní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní služby na špičkové úrovni pro Třebíč a Třebíčský okres. V jedné budově zde naleznete praktické lékaře, specialisty z různých oborů, lékárnu, rehabilitaci, pracoviště RTG a další lékařská pracoviště.

       Budova polikliniky je situována na jižním okraji města na volném, téměř rovinatém terénu. Jedná se o třípodlažní komplex budov o celkové podlahové ploše cca 7000 m2, který byl dokončen na konci roku 1978. Uvedený komplex zakoupil Lékařský dům, spol. s r. o. v polovině roku 1996 v rámci privatizace. Společnost Lékařský dům je 100% vlastněna 26 lékaři, kteří provozují zdravotnickou praxi či související činnost na poliklinice Vltavínská. Chod společnosti řídí jednatelé a manažer společnosti. Objekt společnost pronajímá především pro zdravotnickou či související činnost. (přes 97% pronajatých ploch). V roce 2010 proběhla výměna oken a dveří, zateplení pláště budovy 14-ti cm vrstvou minerální vaty, zateplení střechy 20 cm polystyrenu a výměna topení ve všech místnostech. Uvedená opatření snížila náročnost na vytápění o cca 46% proti původnímu stavu před zateplením. Na konci roku 2012 byla na střechu budovy nainstalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kWp. FVE pokryje cca 10% roční spotřeby el. energie budovy. vyrobená el. a je z 95% spotřebována v místě výroby. V r. 2013 a 2014 byla provedena celková oprava 2 ks osobních a 1 ks lůžkového výtahu. V letech 2014 až 2016 a 2020 byla provedena obnova osvětlení na chodbách polikliniky za technologii LED. Úspora je cca 26% roční spotřeby el. celé budovy. V roce 2018 byla provedena celková rekonstrukce vstupního schodiště a vstupu před poliklinikou Vltavínská. Průběžně byly vyměněny podlahy, podhledy a osvětlení na chodbách a ve společných čekárnách ve všech patrech polikliniky. V roce 2020 proběhlo přečalounění a renovace židlí na chodbách a v čekárnách. Průběžně probíhá oprava všech maleb na chodbách, schodištích a společných čekárnách. V r. 2022 a 2023 probíhá ve spolupráci s nájemníky výměna osvětlení v jednotlivých ordinacích za technologii LED.

      V roce 1990 byla k poliklinice Vltavínská přistavěna třípodlažní budova Stomatologické polikliniky o celkové podlahové ploše cca 2500 m2. Stomatologickou polikliniku v roce 1997 získalo Město Třebíč v rámci privatizace. Budovu dlouhodobě pronajalo Lékařskému domu, spol. s r. o. V roce 2014 byla dokončena výměna oken a dveří, zateplení pláště budovy 14-ti cm vrstvou minerální vaty, zateplení střechy 20 cm minerální vaty. Uvedená opatření snížila náročnost na vytápění o cca 45% proti původnímu stavu před zateplením. V roce 2021 zakoupil Stomatologickou polikliniku Lékařský dům. V roce 2022 byla provedena celková rekonstrukce přístupové rampy ke spojovacímu krčku mezi poliklinikami. Jižní vstup do Stomatologické polikliniky byl upraven na bezbariérový.

     V celém komplexu budov obou poliklinik se k 1. 1. 2023 nachází 68 ordinací a 8 dalších velkých zdravotnických pracovišť  

Lékařský dům spol. s r. o. pro tato pracoviště zajišťuje činnosti spojené s pronájmem prostor.

 

      V poliklinice Vltavínská  se nachází 45 ordinací a 4 další velká zdravotnická pracoviště :

 

  –  8 praktických lékařů

   – 3 gynekologické ordinace

  –  7 interních ordinací

  –  4 diabetologické ordinace

  –  2 ortopedické ordinace

  –  1 oční ordinace  

  –  2 ušní nosní krční ordinace

  –  1 ordinace foniatrie

  –  2 kožní ordinace

  –  2 plicní ordinace

  –  2 ordinace alergologie

  –  3 ordinace neurologie 

  –  1 klinický psycholog

  –  1 psychiatrická ordinace

  –  1 ordinace urologie

  –  1 ordinace gastroenterologie

  –  1 ambulance tukového metabolismu

  –  2 ordinace chirurgie

  –  1 ordinace kardiologie

  –  1 ordinace rehabilitace

  –  1 ordinace nefrologie

  –  pracoviště rehabilitace

  –  komplexní pracoviště RDG, ultrazvuk, mammograf

  –  bakteriologická a biologická laboratoř

  –  lékárna s 8 výdejními pulty

 

 

      Ve „Stomatologické poliklinice“ se nachází 23 ordinací a 4 další zdravotnická pracoviště :

 

  – 11 ordinací zubních lékařů

  –  1 ordinace dentální hygieny

  –  2 ordinace dětských lékařů

  –  1 ordinace dětské kardiologie

  –  1 gynekologická ordinace

  –  1 ordinace endokrinologie

  –  1 ordinace revmatologie

  –  2 oční ordinace 

  –  1 ordinace urologie

  –  1 ordinace psychiatrie pro děti a dorost

  –  1 ortoptická cvičebna

  –  pracoviště RDG zubní

  –  pedagogicko psychologická poradna

  –  Diana - pečovatelská služba

  –  Diana - zdravotní péče

 

 

 

 

      Přístup a příjezd k objektu

       Od počátku je velmi dobře vyřešen přístup i příjezd k objektu. Dostupná vzdálenost z centra je 900m (pro pěší - Karlovo nám.). Před poliklinikou je zastávka 4 linek MHD - Třebíč. Součástí polikliniky je též vlastní velkokapacitní parkoviště, které bylo v roce 2000 rozšířeno o dalších 80 parkovacích míst. Dále v roce 2013 o 28 parkovacích míst. V roce 2020 bylo zrušeno 16 stávajících míst a 62 parkovacích míst nově vybudováno. Nyní je na parkovištích a v areálu polikliniky celková kapacita 338 parkovacích míst. Veškerá tato parkovací místa slouží pro parkování pracovníků a návštěvníků polikliniky. Polikliniky mají čtyři bezbariérové přístupy a jsou dostatečně vybaveny lůžkovými a osobními výtahy, které byly rekonstruovány v letech 2013-2014.

 

     Stravování

       V objektu jsou pro zaměstnance dvě stravovací jídelny a bufet pro veřejnost.

 

      Telefon, internet

       Telefonní spojení je řešeno 2MBL připojením (ekvivalent 30 samostatných telefonních linek) a vlastní telefonní ústřednou s provolbou „Ericsson BP 250“ (nyní s cca 170 pobočkami). Dále je v objektu zálohované připojení na internet jak po vnitřních rozvodech tak po místní síti Wi-Fi. V budovách je dále přístupná free WiFi pro veřejnost. V menší míře se na poliklinice využívá soukromých pevných telefonních linek (cca 10 ks).

 

      Elektrická energie

  – vlastní trafostanice 2 * 400kVA

  – záložní napájení z jiné trafostanice

  – záložní zdroj elektrické energie na naftu o výkonu 70 kVA.

  – fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kWp zbudovaná v r. 2012 kryje roční spotřebu elektřiny hlavní polikliniky z cca 10%

     

       Topení, voda 

       Na podzim roku 2007 byla obnovena výměníková stanice pro zásobování teplem. Zásobování vodou je řešeno z městského vodovodu. TUV je ohřívána v objektu. Kanalizace je řešena jako oddělená – dešťová a splašková a je svedena do městské kanalizace.

      

      Komunální odpad - ekologie

       Dlouhodobě (Od r. 1998) se nám daří většinu odpadu vytřídit pro recyklaci. V roce 2022 cca

  • 55%                    papír
  • 8%                      plast
  • 2%                      sklo
  • 35%                    komunální odpad